ads

Thứ Hai, 7 tháng 6, 2010

Hoàng Cao Khải - nhà thơ

Hoàng Cao Khải, đương thời bị coi là theo Tây, gần đây bắt đầu được "đánh giá lại". Tác phẩm của ông, như cuốn Việt sử yếu, đã được in lại, và có thể thấy nhiều ở Đinh Lễ (Hà Nội) hay Nhà sách Hà Nội (Sài Gòn):)Ít ai biết ông còn có làm thơ. Có tác giả còn đánh giá Hoàng Cao Khải, cùng với một người nữa là hai đại biểu thơ của giai đoạn 1913 - 1920. Người kia thì tên tuổi lẫy lừng, nói ra ai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét