ads

Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010

Chín ghi chép về bìa sách

Lẽ ra phải viết một entry về bìa sách, vì như ai đó nói cần phải có một entry về bìa sách. Nhưng trong lúc chưa viết được, hoặc chỉ mới đá thoảng qua, thì tại sao không dịch bài Nine Notes on Book Covers của Orhan Pamuk cũng trong tập Other Colors?Bài dịch đây:· Nếu một tiểu thuyết gia hoàn thành một cuốn sách mà không mơ về bìa của nó, anh ta là người khôn ngoan, hoàn thiện và thật sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét