ads

Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

Giải lao

Hôm nay giải lao, tạm ngưng cả Carver và Pamuk. Nhưng giải lao cũng không được đi đâu xa đấy nhé, đừng có nhân giải lao mà trốn luôn, hoặc lề mề câu giờ. Nói đến câu giờ, không biết bao giờ chúng ta mới cải thiện được tình trạng giờ giây thun. Cơ quan nhà nước thì thôi rồi, giờ họp bắt đầu từ 8 giờ, thì có nghĩa là 8 rưỡi hoặc 9 giờ trên thực tế. Có khi 10 giờ kém mới thấy có bác tay xỉa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét