ads

Thứ Năm, 8 tháng 7, 2010

Đỉnh cao

Tôi mua cuốn Ruồng bỏ, tức là bản tiếng Việt của Disgrace (J.M Coetzee) năm 2004, hồi nó mới ra, nóng hổi. Cố đọc đến 1/3, thì đành ruồng bỏ, vì đọc không nổi nữa, không hiểu gì hết.Sau, nhờ đọc bài một tác giả trên Talawas thì phải, mới biết cuốn này dịch sai trầm trọng. Đó là lý do một người đọc rất thiện chí và giàu nỗ lực như tôi đọc không hiểu gì.Mãi đến gần đây, tôi mới có được bản tiếng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét