ads

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Coi chừng bội thực

Tôi tuy còn rất trẻ, trẻ lắm í, tuổi chỉ vừa đôi tám, nhưng có một số sở thích hơi cổ lỗ sĩ. (Ai dà, hơi phiền với dấu hỏi ngã chỗ này, không biết bỏ đã đúng chưa?). Một trong số những sở thích cổ đó là nếu đọc sách thì thích đọc bằng sách in chứ quyết không chịu đọc ebook. Hệ quả là tốn nhiều tiền hơn và nhà cũng choán chỗ hơn.Thế nhưng, có những cuốn kiếm sách in thì khó, phải tốn kém nhiều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét