ads

Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

Ergonomic

Nếu tra từ điển, bạn có thể có được định nghĩa như thế này: "of or relating to ergonomics". Lẽ dĩ nhiên định nghĩa kia không giúp ích gì lắm, vì bạn phải đi tra tiếp xem "ergonomics" có nghĩa là gì.Và tra xong "ergonomics" rồi, nhiều khả năng bạn cũng không hiểu nó là cái gì nốt.May thay, tôi làm ở một nơi mà suốt ngày vấn đề này rất được chú ý và hô hào, nên biết nó là cái gì.Đại để, nếu bạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét