ads

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010

The power of links

Tràn ngập báo chí những ngày qua là tin tức về giáo sư Ngô Bảo Châu. Sự kiện giáo sư Châu đoạt giải đã được nhìn nhận, phân tích, khai thác từ nhiều góc độ khác nhau, từ tự hào dân tộc đến trí tuệ Việt Nam, từ nhìn lại thành quả giáo dục Việt Nam đến đánh giá xem Việt Nam góp được bao nhiêu phần trăm trong thành công của giáo sư Châu, từ chuyện giáo sư Châu nên "về" hay nên "ở", từ chuyện giáo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét