ads

Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010

"Những" và "các"

Trích Việt Nam Văn Phạm của Trần Trọng Kim:"Tiếng mạo từ các cùng dùng về số nhiều như tiếng những. Song tiếng ấy thường đứng trước tiếng danh tự chỉ những người hay những vật mà người ta biết rồi và đã chỉ định trong trí não rồi, không cần phải chỉ rõ ở câu nói nữa:Thưa các ngàiNó làm các việc ở trong nhà."Theo ý cụ, có thể hiểu các là mạo từ xác định và những là mạo từ không xác định.Vấn đề là

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét