ads

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

Hễ sướng thì hét lên
Blog, có khi tốt hơn cái loa phường.  Cứ rêu rao thích cái này cái nọ thế nào cũng có người tặng cái này cái nọ.  Đang suy nghĩ có nên rao thích một chiếc Porsche không?


Quyển trên kia, mới được một bạn tặng, mang tận từ Pháp về.  Rất vui và rất sướng.  Hễ sướng thì hét lên.


Lẽ ra sẽ là Collected Prose của Auster nhưng đã có chú Dejavous nhanh nhảu nhượng lại rồi.  Nên ra cuốn này.  Dù

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét