ads

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

Trở lại tuổi 17


Đã hơn ngần ấy năm qua đi kể từ khi tôi mười bảy tuổi.  Tôi tự hỏi nếu được trở lại cái tuổi ấy bằng một cách nào đó, chiếc máy vượt thời gian của Doremon chẳng hạn, thì tôi sẽ làm gì.  Tôi sẽ sửa chữa như thế nào cái tuổi mười bảy của tôi, để rồi khi lại hơn ngần ấy năm qua đi, tôi nhìn lại tuổi mười bảy giả tưởng đó mà tuyệt nhiên không mong muốn thay đổi một điều gì.  Dĩ nhiên, đó là chuyện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét