ads

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Chuyện bố con Goldmund:)


Tôi bắt đầu nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và con gái Alpha bốn tuổi như một mối quan hệ dậy mùi chính trị:  trong mối quan hệ của chúng tôi có vờ vịt và mẹo mực, có sự tìm kiếm vị trí cân bằng giữa các thế lực ảnh hưởng, có áp dụng phương thức chia để trị.v.v.
Vờ vịt và mẹo mực
Alpha khó ngủ như bà già.  Tuy nhiên, khi đã ngủ, Alpha ngủ say như ba của bạn!  Đánh thức Alpha dậy để đi học

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét