ads

Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2010

Tắc đường tùy tản tập (I)


MởTôi đã quyết định.  Từ nay,  mỗi khi kẹt xe, thay vì phí năng lượng vào bực bội, chửi bới, nhiếc móc, tôi sẽ tập trung nghĩ ngợi.  Hẳn đây sẽ là một cách sử dụng thời gian hữu ích hơn, tôi cho là thế, nhất là trong xu hướng kẹt xe ngày càng gia tăng về lượng lẫn về chất.  Thân thể ở trong xe tinh thần ở ngoài xe, muốn nên sự nghiệp lớn tinh thần càng phải ...be. Sau đây là  toàn tập

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét