ads

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

Đua đòi với chị So:)


Bìa 1 và bìa 4 cuốn của Thanh Lãng mua năm 68.  Nhã Nam có khi nên học cách quảng cáo sách sắp xuất bản trên bìa 4 thế này!:)Cuốn này mua trước cuốn kia 2 năm


Puskin tình yêu của tôi.  Cầu vồng dốc đứng, e hèm:)
Hình như có lần bạn TQ tìm cuốn này?

Cuốn này mua năm dịch giả Thái Linh chưa sang Ba Lan:)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét