ads

Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

Hội họa Việt Nam đương đại


Tác phẩm: Phù thủy, chất liệu màu sáp trên giấy A4 bỏ điTác giả: Alpha, 2010Người mẫu: Mẹ


Tác phẩm: Công chúa, chất liệu như trênTác giả: như trên


Tác phẩm: Nhà ngói [cũng như nhà tranh khi tắt đèn], chất liệu như trênTác giả: như trên

Tác phẩm: Ký họa em Pi, chất liệu như trênTác giả: như trên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét