ads

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Ôi ta buồn ta đi lang thang...:)(Bài cũ, viết tháng 10/2007)
Gọi điện cho con

Ba ở Sài Gòn. Mẹ, Alpha và Pi ở Hà Nội. Ba gọi điện cho mẹ một ngày nhiều lần, để xem Alpha và Pi ăn, ngủ có ngoan không, và nhiều lúc gọi điện chỉ để… gọi điện. Ba với mẹ nói chuyện với nhau không cần phải có “nội dung”.
Ba nói là gọi điện cho Alpha và Pi, thật ra là gọi điện cho mẹ, thỉnh thoảng mẹ sẽ cho con “nói chuyện” với ba. Alpha lớn hơn,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét