ads

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

Danh sách 2010

Đây là danh sách 10 cuốn sách đã đọc trong năm 2010 mà tôi thích.   Có những cuốn khác tôi cũng rất thích nhưng chưa đọc xong nên chưa để vào đây chẳng hạn cuốn mới nhất của Pamuk The Naive and The Sentimental Novelist hay cuốn của Kapuscinski, The Soccer War.  Những cái link tôi chèn dưới đây dẫn tới các entry có liên quan của tôi, có thể là một bài review, nhưng phần nhiều là những nhận xét

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét