ads

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

Quà của bà già Noel

Noel tới, ai mà chẳng muốn có quà.  Tuy nhiên, ai cũng đòi quà từ ông già Noel,  e rằng ông phát không xuể. Thay vào đó, sao không xin quà từ bà già Noel?
Dưới đây là chỉ dẫn 7 bước về việc làm thế nào để có quà từ bà già Noel:
Bước 1: Noel.Bước 2: Tin có tồn tại bà già Noel.Bước 3: Xác định bà già Noel đang ở đâu.Bước 4: Mon men làm quen bà già Noel.Bước 5: Đề đạt nguyện vọng với bà già

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét