ads

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

I'm the ghost in the wrong coat


So, it's a lot harder to dye over ombre than I expected.

xxx

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét