ads

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

Hoàng Anh

Họa sĩ Hoàng Anh
  • Sinh ngày 19/10/1977 tại Hải Phòng
  • Tốt nghiệp khoa Mỹ thuật trường Cao đẳng sư phạm Nhạc Họa TW
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Địa chỉ: 9/42/179 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Tel: 0906097646

Hoàng Anh - Tĩnh vật - Sơn dầu - 100cm x 80cm

Hoàng Anh - Hoa sen - Sơn dầu - 80cm x 1000cm

Hoàng Anh - Mèo- Sơn dầu - 70cm x 50cm

Hoàng Anh - Phong cảnh - Sơn dầu - 120cm x 80cm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét