ads

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Mai Huy

Họa sĩ Mai Huy
  • Sinh năm 1959
  • Tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Tham gia các triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, quân đội, khu vực...
  • Có tranh sưu tập tại Bảo tàng Quân đội, Bảo tàng Hải Quân...
  • Họa sĩ Mai Huy hiện đang công tác tại Cục chính trị - Quân chủng Hải quân


Bác Hồ với hải quân - Sơn dầu

Lính đảo - Sơn dầu (135cm x 100cm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét