ads

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

Phạm Anh Tuấn

Họa sĩ Phạm Anh Tuấn
Sinh ngày 23/10/1981 tại Hải Phòng


Sen - Sơn dầu - 160cm x 90cm - 2012
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng 2012)

Tĩnh vật - Sơn dầu - 60cm x 80cm - 2012 Tam Bạc - Sơn dầu

 
 Tam Bạc - Sơn dầu (80cm x 60cm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét