ads

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

WanDrv (Easy DriverPacks) v5.30 (32/ 64 bit) cho Windows XP/ 7/ 8 - Phiên bản đầu tiên hỗ trợ Windows 8 !1.Giới thiệu
Kể từ phiên bản 5.25 , Easy DriverPacks chính thức đổi thành WanDriver.
2.Chức năng
Cập nhập trình điều khiển cho mọi máy mà không cài đĩa cài
3.Mã Check
File: WanDrv_5.30_iTianKong.com_WinXP_x86.zip
MD5: 4FB36F0A89E152BC2537CBCF2DC2D284
SHA1: 934EB724A51F0C866097547BB90A9A3F2C8E3692

------------------------------------------

File: WanDrv_5.30_iTianKong.com_Win7_x86.zip
MD5: E492B18DBCB7B6BF63ABE927690B3B1F
SHA1: C1E63BE488F34FB9179D94FFD88599416FB39460

------------------------------------------

File: WanDrv_5.30_iTianKong.com_Win7_x64.zip
MD5: DA9A818F2342D24E01C0ADF04504BD67
SHA1: 5FD5CE5F1C4E33DE39528592E4195DB696E20F0B

------------------------------------------

File: WanDrv_5.30_iTianKong.com_Win8_x86.zip
MD5: 4634C5A0A239E4EE0788E14F2FD7E2B7
SHA1: 28287DFD85DB6AD54E0F5C59ED8CED3021BDC164

------------------------------------------

File: WanDrv_5.30_iTianKong.com_Win8_x64.zip
MD5: 3899B380366A27E73A52B2CE77FBA2B0
SHA1: C18F0AE1E117A20CF5E7276024466A840597B9A9 


5.Hình ảnh
Mới test hồi nãy tại nhà! sẵn chụp vài ảnh thử ngiệm nhé!6.Tải về
Windows XP:

1 nhận xét: